Thank you for your interest in iEARN! You must get connected to view iEARN's interactive forums and participate in projects.


Get Connected


Ciutats lectores

Un projecte literari web 2.0 que té com a objectiu principal fomentar la lectura entre els joves a través del joc i l’ús dels dispositius mòbils

El projecte Ciutats Lectores es desenvolupa amb l’objectiu de donar a conèixer la riquesa literària del nostre país a través d’una proposta d’aprenentatge dinàmica en la que l’alumne és el protagonista d’aquest procés a partir de la gamificació i l’ús de la tecnologia i dispositius mòbils. Conèixer autors propers als alumnes, la seva obra, els seus personatges i escenaris seran els elements clau de treball a partir dels que girarà la proposta. A partir de la creació i resolució d’enigmes i creació de rutes literàries geolocalitzades que l’alumne anirà descobrint diferents autors i la seva obra.

ciutatslectores.iearn.cat


Share